خارگ میدان در هشت سال دفاع مقدس از اقتصاد کشور بود – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانوی در گفتگو با خبرنگار محمدرضا دشتی زاده مهر گفت: جزیره. شارژ یکی از مهمترین و استراتژیک ترین نقاط ایران اسلامی است.

وی افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس ۹۰ درصد صادرات نفت کشور از جزیره بوده است. شارژ صادر شد که به نوعی شریان حیاتی و قلب تپنده انرژی ایران اسلامی بود.

وی افزود: جزیره شارژ از نظر موقعیت استراتژیک از اهمیت اساسی برخوردار بود و در هشت سال دفاع مقدس نقش اساسی داشت. کارگران صنعت نفت، نیروهای نظامی و ساکنان بومی مقاوم در روزهای جنگ در این جزیره مقاومت کردند تا لحظه ای صادرات نفت از این جزیره قطع نشود.

فرماندار ویژه شارژ وی خاطرنشان کرد: جزیره مقاوم شارژ عرصه اقتصاد کشور در هشت سال دفاع مقدس و ایران اسلامی در جزیره مقاوم رشادت فرزندانش. شارژ هرگز فراموش نکن

دشتی زاده تصریح کرد: اگر به دنبال پایداری و سربلندی جامعه خود و تحقق آرمان های شهدا باشیم، سخنان دفاع مقدس می تواند نمونه و شاخص بسیار مناسبی برای این مسیر باشد.