حمله سخت شریعتمداری به ظریف با چاشنی تند دفاع قالیباف
آقای ظریف و دیگر دولتمردان آقای روحانی باید از آقای قالیباف و سایر کسانی که در تصویب برنامه اقدام راهبردی لغو تحریم ها نقش داشتند تشکر و قدردانی کنند که آنها را از خودراضی و انفعال و انقیاد در برابر باج خواهی آمریکا نجات داد، اما اینطور نیست. روشن است که چرا به جای آمریکا عزاداری می کنند. بخورند؟!