حمله تند سلیمی نمین به منتقدان مهاجرت فرزندان کارمندان دولت به غرب
ما نباید آن نخبگان و نابغه ها را وارد این بحث های عوام فریبانه کنیم که چرا پسر فلان مقام باید در آمریکا یا هر کشور دیگری باشد. مشکل چیه اگر یک هیئت علمی واقعاً اعلام کند که لازم نیست کسی به آمریکا سفر کند، می توان در مورد آن بحث کرد.