حقوق بازنشستگان شهریور ماه افزایش می یابد؟


به گزارش تجارت نیوز، برای شهریور ماه برنامه ریزی شده است حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید افزایش یابد اما با گذشت تقریبا نیمی از ششمین ماه سال هنوز خبری از احکام جدید بازنشستگی نیست.

دولت در پایان مردادماه با پرداخت حقوق مستمری بگیران غیر اقلیت سازمان تامین اجتماعی بر اساس مبلغ ثابت سی و هشت درصد به اضافه ۶۱۵ هزار تومان موافقت کرد.

پس از این تاخیر بحث بازپس گیری حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مطرح شده و دولت با افزایش حقوق این افراد از طریق قانون اصلاح بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرده است.

از این رو در روزهای ابتدایی شهریور ماه گمان می رفت سازمان تامین اجتماعی احکام جدیدی را برای بازنشستگان سایر سطوح درآمدی صادر کند که پس از نیمه شهریور هنوز این اتفاق نیفتاده است.

حقوق بازنشستگان بدون صدور احکام جدید بازنشستگی قابل افزایش نیست، یعنی اگر قرار است افزایش حقوق در شهریورماه برای مستمری بگیران تامین اجتماعی اعمال شود، ابتدا باید احکام جدید صادر شود.

طبق روال جاری در سازمان تامین اجتماعی، تاریخ پرداخت مستمری از بیستم ماه تا آخرین روز ماه تمدید می شود و حقوق کلیه بازنشستگان به تناوب پرداخت می شود.

یعنی اگر بحث افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قطعی باشد، دولت تنها یک هفته فرصت دارد تا احکام جدید و محاسبه مستمری شهریور ماه را صادر کند.

بازنشستگان نگران نباشند

در حالی که افزایش مستمری تامین اجتماعی و در نتیجه سایر کارکنان و بازنشستگان دولتی قطعی به نظر می رسد، تجربه مقاومت در ماه های اخیر نشان می دهد که ممکن است تا یک ماه دیگر نگران به درازا کشیدن این موضوع باشیم.

در همین رابطه علی دهقانکیا رئیس سازمان بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران به تجارت نیوز گفت: تغییر مصوبه افزایش مستمری قطعی است و شامل یک میلیون و ششصد هزار بازنشسته فاقد حداقل حقوق می شود. طبق وعده دولت، این رویداد از شهریور ماه در هر صورت اجرایی خواهد شد.»

وی با بیان اینکه بیش از یک هفته از تاریخ پرداخت حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی باقی مانده اما هنوز خبری از صدور احکام جدید نیست، گفت: باید این اتفاق بیفتد و تکلیف صدور احکام بازنشستگی و محاسبات جدید باید قبل از ۳۰ شهریور انجام شود.