حسین زرین جوی بازیگر طنز لرستانی ممکن است دست به خودکشی بزند/ جسد وی برای تعیین علت مرگ به دادگاه منتقل می شود.


میزان: دادستان مرکز استان لرستان از انتشار متنی با مضمون «آخرین لبخند من» در صفحه شخصی خود توسط حسین زرین جوی کمدین لرستانی خبر داد که شواهد احتمال خودکشی را تقویت می کند.

داریوش شاهونوند دادستان مرکز استان لرستان درباره جزئیات کشته شدن حسین زرین جوی یکی از بازیگران طنز استان لرستان گفت: بنا به گفته خانواده متوفی این فرد در طبقه دوم به خواب رفته است. خانه. دیروز و بعد از چند ساعت خبر مرگ او را شنیدند.

دادستان مرکز استان لرستان گفت: این فرد در آخرین استوری در صفحه شخصی خود متنی با مضمون «آخرین لبخند من» منتشر کرده که شواهد احتمال خودکشی را تقویت می کند.

و افزود: فردا جسد این فرد برای تعیین علت مرگ به دادگاه منتقل می شود.