حذف استاد مهر آفرین از کلاس شهریور ۱۴۰۱


به گزارش تجارت نیوز، یک رئیس مجلس گفت: با توجه به اعلام نظر کمیسیون بررسی و تطبیق قبولی های دولت با قوانین، معلمان طرح مهر آفرین نیز مشمول قانون شوند. قانون ارزشیابی معلمان

به گزارش مهر، علی کریمی فیروزجایی درباره سرنوشت بررسی اصلاحات قانون نظام ارزشیابی معلمان در کمیته تطبیق شورای اسلامی گفت: با توجه به نظر وکلای مجرب این شورا، بخشی از آیین نامه بر خلاف قانون باید شناسایی و رسیدگی شود.

وی افزود: بر اساس نظر کمیته بررسی و اجرای مصوبات و قوانین دولت که در شورای اسلامی تشکیل می‌شود، «اجرای رأی صلاحیت منوط به پایان استخدام، قوانین و مقررات» است. خلاف قانون باشد و دولت باید آن را تغییر دهد. جهت تصویب در شورای مذکور

کریمی فیروزجایی تاکید کرد: تا کنون آیین نامه اجرایی قانون احراز صلاحیت معلمان شامل معلمان طرح مهرآفرین نبوده است، بر اساس نظر کمیسیون بررسی و تطبیق مجلس، این قانون خلاف قانون است و باید تغییر کند.

وی درباره روند تغییر این آیین نامه نیز گفت: با توجه به اینکه این قسمت از اساسنامه خلاف قانون است، رسماً توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده است، کمیته دولت باید این آئین نامه را تغییر دهد. و آن را برای بررسی مجدد به مجلس بفرستید. کند