جزئیات جدید قتل رئیس سابق پزشکی قانونی
با بررسی تصاویر این دوربین مداربسته مشخص شد قاتل میانسال که صورت خود را با ماسک و کلاه مشکی پوشانده بود، پس از چند ثانیه پس از مقتول در خیابان ایرانزمین، یک کلت را از کوله پشتی خود بیرون آورده و یک ثانیه بعد مرد مسن را شلیک کرد و ۲ گلوله شلیک کرد.