جراحی کاهش وزن به تسکین درد مفاصل در افراد چاق کمک می کند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهاناگرچه بسیاری از بیماران در چند سال اول پس از جراحی چاقی مقداری وزن دوباره به دست می آورند، به نظر می رسد مزایای کاهش درد و بهبود حرکت همچنان ادامه دارد. هفت سال بعد، ۴۳ درصد از تقریباً ۱۵۰۰ بیمار این مطالعه گفتند که درد مفاصل آنها به طور قابل توجهی کمتر از قبل از جراحی است و تقریباً دو سوم گفتند که عملکرد فیزیکی آنها هنوز بهتر است.

وندی کینگ، نویسنده ارشد این مطالعه در دانشگاه پیتسبورگ می‌گوید: «مطالعات قبلی نشان داده‌اند که روش‌های جراحی چاقی با بهبودهای بالینی مرتبط در درد، عملکرد فیزیکی و بهره‌وری کار مرتبط است. با این حال، بیشتر مطالعات تنها یک یا دو سال شرکت‌کنندگان را دنبال می‌کردند، در این مرحله شرکت‌کنندگان در اوج کاهش وزن خود بودند.»

محققان دریافتند که بیماران هفت سال پس از دو نوع رایج جراحی چاقی، بای پس معده یا اسلیو گاسترکتومی، بهبودهای بالینی قابل توجهی در دردهای خاص بدن و مفاصل و عملکرد فیزیکی داشتند.

مطالعه جدید مبتنی بر تحقیقات قبلی توسط همان گروه است که نشان داد سه سال پس از جراحی چاقی، ۵۰ تا ۷۰ درصد از بیماران درد کمتر، راه رفتن سریع‌تر و بهبود عملکرد فیزیکی را گزارش کردند.

بیماران در مطالعه جدید بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار گرفتند.

این مطالعه نشان داد که بین سه تا هفت سال پس از جراحی، درصد بیمارانی که هنوز بهبودهای مرتبط بالینی در درد، عملکرد فیزیکی و سرعت راه رفتن را گزارش کرده‌اند از ۷ به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

با این حال، هفت سال بعد، نیمی از آنها هنوز سریعتر از مسیر ۴۰۰ متری قبل از عملیات می دویدند. ۴۳ درصد هنوز بهبود قابل توجهی در درد و ۶۴ درصد در عملکرد فیزیکی داشتند.

یکی دیگر از مزایای ماندگار جراحی، توانایی بهتر در رسیدگی به نیازهای فیزیکی شغل بود.

کینگ گفت: «این یافته‌ها با هم نشان می‌دهند که مزایای روش‌های جراحی چاقی مدرن، مانند بای پس معده و اسلیو گاسترکتومی، بیشتر از خطرات آن است.