جامعه اسلامی دانشگاه شهید رجایی: کسورات صحیح دانشجو و هیئت علمی


به گزارش خبرنگار نهادهای دانشگاهی فارس، جامعه اسلامی دانشجویی دانشگاه تربیت در نامه ای به شهید رجایی، عضو کمیته آموزش و پرورش احمد نادر شورای اسلامی، خواستار تغییر کسر و کسر دانشجو معلمان شد. اصلاح قوانین مربوطه از جمله قانون تعهدات خدماتی.

متن این نامه بدین شرح است:

سلام

همانطور که اشاره کردید اهمیت تربیت معلم و مبنای «آموزش» بودن در شهرک بر کسی پوشیده نیست. این مضمون در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز مشهود است که ایشان معلمان را از افسران سپاه توسعه کشور و بنیانگذاران تمدن نوین اسلامی می دانستند. این موضوع زیرساخت های معیشت معلم را نیز روشن می کند; زیرا معلمی که مسئولیت سبک زندگی خود را بر عهده دارد، نمی تواند این نقش مهم را ایفا کند.

متاسفانه ۲۰ درصد از حقوق دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان هزینه های رفاهی کسر می شود. بدیهی و بدیهی است که اعمال کسر در شرایطی که این دانشگاه از همه کشورها دانشجو می پذیرد، ناعادلانه است. زیرا اولاً این کسورات بسیار بیشتر از هزینه ای است که برای رفاه دانشجویی صرف می شود و ثانیاً با توجه به هزینه ایاب و ذهاب و مسافت بیشتر خوابگاه های این دانشگاه اعمال کسورات بیشترین فشار را بر این قشر وارد می کند. ثالثاً مانند همه دانشگاه ها هزینه خوابگاه و غذا باید جداگانه پرداخت شود و مستقیماً از حقوق کسر نشود. رابعاً در طول تابستان هیچ گونه آسایش اعم از اتاق و غذا برای دانش آموزان فراهم نمی شود. به دلیل این تصمیم، دغدغه های این قشر که مسئولیت رشد و تعالی آینده کشور را بر عهده دارند، تا حد معیشتی کاهش یافته است. همچنین آنچه در روزهای پس از انتشار این خبر مشهود است، ایجاد شرایط بحرانی و آزاردهنده برای دانش آموزان و تحت تاثیر قرار دادن موارد فوق بر سلامت روحی، روانی و روانی رهبران آینده این کشور است.

لذا از جامعه اسلامی دانش آموزی تقاضا دارد که شما به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره و کمیته آموزش شورای اسلامی رسالت بزرگی در قبال دانشجو معلمان به ویژه در این شرایط دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی داشته باشید. ، ضمن ورود با اشراف در همه جهات این موضوع مهمی است، اقداماتی را برای تغییر قوانین مربوطه از جمله قانون ارائه دهندگان خدمات انجام دهید.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید