جاده قدیم فسا به دارابر را بستند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بارندگی شدید بعد از ظهر چهارشنبه جاده قدیم فسا – داراب در بخش. شش و قره گزارش بین گردن داراکویه به دلیل ریزش کوه و فرونشست زمین مسدود شده و تردد ندارد.

مردم و رانندگانی که قصد سفر به شهرهای فسا و داراب را دارند می توانند از جاده جدید استفاده کنند.