تولید گندم در خوزستان رکورد زد


خدارحم امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: تولید گندم در این استان در برداشت سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسید.

وی افزود: این تعداد تولید به دلیل خشکسالی شدید، رکورد جدیدی در تاریخ کشاورزی خوزستان است. بر اساس شواهد حتی در شرایط مرطوب نیز شاهد تولید این میزان گندم در خوزستان نبوده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: اگر بارندگی ها مناسب بود و ۸۰ هزار هکتار از جنگل های استان در بهمن، اسفند و فروردین به دلیل بارندگی های متناوب از بین نمی رفت، تولید گندم خوزستان حداقل ۲۰۰ هزار تن افزایش می یافت.

وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون و ۳۵۷ هزار تن گندم برای غله خریداری شده و شبکه یکپارچه تعاونی های روستایی خوزستان به گندمکاران تضمین شده است.

خدارحم امیری زاده خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم کشاورزان خوزستانی هنوز کامل نشده و خرید به صورت پراکنده ادامه دارد.

انتهای پیام/
این را برای جلد پیشنهاد دهید