تولید روزانه ۷۰۰ تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری زنجان


سعید رضایی رئیس سازمان فضای عمرانی و بازآفرینی شهری شهرداری زنجان در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: روزانه ۷۰۰ تن در کارخانه آسفالت شهرداری تولید داریم و البته ظرفیت اسمی این واحد بیش از این است. میزان. ، اما ما بر اساس نیازهای کار هستیم. ، تولید می کنیم

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری زنجان با بیان اینکه مصالح مورد نیاز برای تولید آسفالت از معادن مصوب خریداری می شود افزود: شهرداری زنجان دارای ۲ کارخانه آسفالت است که فعالیت این واحدها در خدمت نهضت آسفالت در شهرستان. جاده ها
وی بیان کرد: استاندارد تولید ما بر اساس ضوابط طراحی و اختلاط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان است که روزانه نمونه برداری و آزمایش محصول برای آن انجام می شود.

انتهای پیام/۲۳۰۸
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید