تهیه کننده دورهمی: یک کارگردان دستمزد کامل برنامه دورهمی را دریافت کرد/ در خصوص پخش برنامه دورهمی از تلویزیون و رادیو تصمیم گیری شد.
تهیه کننده برنامه دورهمی: همانطور که می دانید سری پنجم برنامه دورهمی در ۱۲۵ قسمت تولید شد. از قسمت سی و چهارم برای جذابیت بیشتر برنامه و حفظ فرم قسمت های قبل از حضور شخصیت های سطح بالا در مسابقه استفاده کردیم. خدا را شکر جذابیت برنامه بسیار بیشتر شد و مورد توجه و استقبال بیشتر بینندگان قرار گرفت.