تهران با برجام و ادعاهای امنیتی خاورمیانه بایدن مواجه است – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی مطالب مندرج در مقاله اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در روزنامه واشنگتن پست، در آستانه این سفر منتشر شد. وی در منطقه گفت: تاکید آقای جو بایدن بر سیاست با فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران با تمایل مستمر آن به احیای توافقنامه ۲۰۱۵ آمریکا و عدم اعمال فشار سیاسی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران در تضاد است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: دولت قبلی آمریکا که به صورت یکجانبه از برجام خارج شد، به راهبرد دیپلماسی چندجانبه برای حل مناقشات و بازگشت به دولت فعلی آمریکا برای شعارها و ادعاهایش آسیب جدی وارد کرد. این توافق و برای جبران اشتباهات دولت قبلی متأسفانه آمریکا به دنبال تحریم ها و فشارهای اقتصادی در عمل از همین رویکرد پیروی می کند.

کنعانی به عنوان پرکارترین فعال منطقه معتقد بود که ناکامی بایدن در اتخاذ سیاستی علیه جمهوری اسلامی ایران با ادعای بایدن در همان مقاله مبنی بر تلاش برای ایجاد یک خاورمیانه باثبات و امن در تضاد است. تقسیم، برای توقف جریان تسلیحات به منطقه، ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و کنار گذاشتن سیاست بی قید و شرط. حمایت از رژیم صهیونیستی و همچنین پایان دادن به سیاست ایران هراسی و تا زمانی که به سیاست غلط و بحران رسیدگی نشود، آمریکا مقصر اصلی بی ثباتی در منطقه غرب آسیا خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گستاخی کنایه آمیز رئیس جمهور آمریکا در مورد نابودی داعش و کاهش تروریسم در منطقه را برجسته کرد و افزود: تکفیری قهرمان مبارزه با تروریسم بزرگترین قهرمان آمریکا بود. کمک به داعش و تروریست های تکفیری

کنعانی همچنین گفت: سیاست عملی دولت آمریکا در قبال فلسطین با ادعای بایدن مبنی بر تلاش آمریکا برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا در تضاد است و ایالات متحده این رژیم روشن‌ترین دلیل برای بی‌اعتبار کردن اعلامیه دولت آمریکا است. صلح طلبی

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: نکات مندرج در نامه آقای بایدن درباره سیاست‌های دولت آمریکا در منطقه غرب آسیا و اینکه آیا واقعاً دولت‌های آمریکا خواهان ثبات و امنیت هستند، یکجانبه و واقع بینانه است. به عنوان منطقه غرب آسیا و به تبع آن دنیای امن برای خود و دیگران، بهتر است واقعیت های جدید جهان را درک کرده و سعی کنیم ارزش های آمریکایی و یکجانبه گرایی را تحمیل کنیم و به کشورهای منطقه فرصت دهیم. بر اساس ارزش ها، منافع و واقعیت های خود عمل کنند و امنیت و منافع جمعی خود را در چارچوب همکاری های منطقه ای تضمین کنند.