تمدید مهلت ثبت نام آزمون کار سازمان تامین اجتماعی




مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه مندرج در راهنمای ثبت نام و تغییرات مندرج در اطلاعیه های مورخ ۲/۶/۱۴۰۱ و ۰۳/۰۶/۱۳۰۱ و مفاد این اطلاعیه به درگاه اطلاع رسانی ارسال شود. سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. به .sanjesh.org بروید و درخواست ثبت نام کنید.