تمدید دوره انتخاب برای دسترسی ملی
فقط داوطلبان مذکور با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org و لینک مربوط به گزینش جهت تکمیل فرم انتخاب رشته از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۷ شهریور ماه تسهیل گردید. رشته تحصیلی ذکر شده.