تمایل ایران برای همکاری با سازمان ملل در زمینه ریزگردها


یکی از اعضای هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد که در اولین نشست رسمی دومین کمیته هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد، گفت: یکی از مهمترین چالش های کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر است. این منطقه در معرض طوفان های شن و گرد و غبار است که به عنوان گرد و غبار شناخته می شود.

مقاله اعلام آمادگی ایران برای همکاری با سازمان ملل متحد اولین بار در تجارت نیوز درباره ریزگردها پدیدار شد.