تمام ویروس ها و باکتری ها را با روغن چای و دارچین از بین ببرید!
در حالی که این ماده به شکل مایع است، روی سطوح مالیده می‌شود یا روی چیزهایی مانند دستگیره‌های در یا صفحه‌های لمسی اسپری می‌شود و وقتی خشک می‌شود، یک پوشش سخت و شفاف ایجاد می‌کند که گفته می‌شود می‌کشد. باکتری ها و ویروس ها بسیار موثر هستند.