تلاش پدر آمریکایی برای جلوگیری از دستگیری پسرش با بیل مکانیکی را ببینید
مردی در ایالت ورمونت آمریکا زمانی که پلیس قصد دستگیری پسرش را داشت، با تهدید به تخریب خودروی پلیس با بیل مکانیکی سعی کرد پسرش را از دستگیری نجات دهد. براندون تالمن به تجاوز جنسی و سرقت متهم شد و در نتیجه پلیس برای دستگیری او به خانه پدرش رفت. در نهایت آن تهدید برطرف نشد و پلیس ورمونت از دستگیری این جوان ۲۴ ساله و پدرش خبر داد./ سهند ایرانمهر