تفاهم مهم تهران و پکن برای توسعه همکاری های استراتژیک اقتصادی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با «شی». جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین مداخله آمریکا در مشکلات داخلی این کشور را ادامه سیاست مخرب یکجانبه گرایی این کشور خواند که اکنون به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تبدیل شده است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران احترام و حفظ حاکمیت ملی تمامیت ارضی این کشور آن را یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و در این چارچوب حمایت از سیاست چین واحد را سیاست قطعی و اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست.

رئیس جمهور برای تاکید در مورد عزم مردم ما توسعه روابط همه جانبه با چین بدون توجه به تحولات بین المللیمشارکت به طور مستقل و بر اساس منافع ملی کشورهای مستقل الگویی صحیح برای حکمرانی منطقه ای است بین المللی تعداد و بیشتر برای تاکید درباره لزوم حاکمیت عدالت و انصاف در نظم نوظهور بین المللیاو هرگونه تلاش آمریکا برای تکرار مدل جنگ سرد در جهان را نشانه ضعف و زوال خود می دانست.

پاسخ به تمجید رئیسی از سیاست توسعه روابط و همکاری با جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای رئیس جمهور چین. خط کشی کرداین نگاه به جمهوری اسلامی ایران، بسترهای لازم برای امنیت را فراهم می کند توسعه گروهی را در غرب آسیا عرضه کرده است و می تواند الگویی برای تقویت اعتماد سیاسی باشد توسعه اقتصادی منطقه ای
در این زمینه تلاش رهبر کشورمان برای تامین امنیت دریایی و انتقال انرژی خط کشی کرد.

رئیس جمهور نیز ادامه داد گذرگاه مذاکره برای رفع تحریم، نیاز به تصمیم گیری گرفتن به عنوان یک حزب سیاسی آمریکایی ساینده موافقتنامه تعلیق تحریم های غیرقانونی علیه ایران و اشخاص ثالث و لزوم اقدام مقتضی این کشور خط کشی کرد.

یک رهبر از گسترش همکاری های اقتصادی چندجانبه در چارچوب توافقات منطقه ای و فرامنطقه ای مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه. ترمزها خوش آمدی

رئیسی و شی جین همچنین با ابتکارات پینگ توسعه ابراز رضایت از همکاری و روند توسعه در سال گذشته، روابط دو کشور و جهش های تجاری، در مورد راه حل ها توسعه و با تسریع در اجرای برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله موافقت کردند.

“لعنتی جین «پینگ» رئیس جمهوری خلق چین در دولت سیزدهم در دومین گفت وگوی سران دو کشور درباره همکاری های ایران و چین. بین المللی و حمایت متقابل دو کشور از مواضع یکدیگر در عرصه منطقه ای و بین المللی بین المللی استقبال مینماید

چیز جین پینگ اهمیت حفظ ثبات منطقه و اهمیت حفظ نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را بیان کرد. خط کشی کرد اینکه چین مخالف فشار و سیاست یکجانبه است.

رئیس جمهور چین با آن برای تاکید در مورد اهمیت راهبردی روابط و علاقه چین و ایران کشور او در تقویت و توسعه وی همکاری های ضروری و راهبردی و امنیتی دو کشور به ویژه در حوزه های تجاری، اقتصادی، زیرساختی و انرژی گفت: تدوین سند جامع همکاری های ۲۵ ساله دو کشور گام بلندی در این زمینه است. جهت و برهمن اساس دستورالعمل های لازم توسعه روابط جامع راهبردی من با ایران صادرات دارم از جمله در زمینه اقتصادی.