تشکر اردوغان از پوتین درباره اوکراین
نیروگاه Zaporozhye که بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپا به حساب می آید، در خط مقدم درگیری بین روسیه و اوکراین در هفته های اخیر قرار داشته است و گلوله باران های مکرر ارتش اوکراین در روزهای اخیر نگرانی هایی را برانگیخته است. وقوع فاجعه ای مشابه فاجعه چرنوبیل.