ترجمه رمان «آ/یا» درباره خوشنویسی منتشر شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، رمان «آ/یا» نوشته رضا علیپور با ترجمه محمد رئوف مرادی به تازگی توسط نشر قاقنوس منتشر شده است. این کتاب دویست و بیست و پنجمین عنوان «ادبیات جهان» و یکصد و هشتاد و دومین «رمان» منتشر شده توسط این ناشر است.

رضا علیپور این رمان را در سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات مانگ به زبان کردی منتشر کرده است و موضوع آن درباره خوشنویسی و زندگی یک خوشنویس است. در این رمان خوشنویسی هنر و راهی برای رسیدن به خداست.

حدیقه نصیریه و تاریخ شرفنامه، لب التواریخ، تحفه اردلان و تاریخ سنندجی از جمله آثاری هستند که در این رمان به آنها اشاره شده است.

در بخشی از این رمان می خوانیم:

فردی که عکس گرفته بود، نیم ساعت بعد عکس را به ما برگرداند. انگار خیلی چیزها در آن نیم ساعت تغییر کرد. لیلا هی به آن نگاه کرد و در پاکت و کیفش گذاشت.

گفتم تو عکس چی میبینی؟ نیم ساعته پیر شدیم؟

گفت چرا چشم من اینطور است؟

در عکس دستش را روی چشم چپش گذاشت.

گفتم: داستانی خواندم که می گوید: نقاش تاتار…

گفت: بس کن این قصه ها.

او با دقت به عکس نگاه کرد: هر کدام از ما به جایی نگاه می کنیم.

– نه، ببین، ما هر دو به دوربین نگاه می کنیم.

– نه، تو اینجا نیستی، خیلی وقته که اینجا نیستی، نمیدونم کجا میری.

“لیلا لطفا شروع نکن، من امروز اینجا هستم برای تو.”

“هی منت، هی منت، نمی دونم وقتی تو خونه بودی چی کار می کردی؟ می بینم! داشتی به داستان هایت می رفتی. عصبانی می شوی، می گویم در گذشته، دویست یا سیصد سال پیش. ، نه چهل پنجاه سال پیش، نمی دانم کی می خواهی برگردی، بیست، سیزده ساله ای، کلمه حرف توست؛ جان هر دوی ما را با کبریت آتش زدی، بوی دود گرفته است. به در، همسایه ها، دوستان و خانواده رسید، اما به دماغ شما نرسیده است.»

این کتاب در ۱۷۴ صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است.