تجمع مردم رشتوند در محکومیت آتش زدن مسجد جامع سبزه میدان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، عصر پنجشنبه جمعی از متدینین و انقلابیون شهر رشت در مقابل مسجد امام کاظم(ع) حضور یافتند.آ) خورگامی سبزه معروف به میدان رشت عامل به آتش کشیدن این مسجد توسط اغتشاشگران اعلام شد.

شورش عصر سه شنبه در مسجد امام کاظمآ) معروف به خورگامی او را به آتش کشیدند.

مرگ بر فتنه افتاد پایینمرگ بر هرج و مرج افتاد پایینمرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل بخشی از شعارهای تجمعی برای محکومیت این اقدام آشوبگرانه بود.