تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده بر اقتصاد ایران/ با ۷ هزار میلیارد دلار چه می توان کرد؟


با داغ شدن گمانه زنی ها درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، این سوال مطرح می شود که این دلارهای آزاد شده چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

مقاله تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده بر اقتصاد ایران/ با ۷۰۰۰ میلیارد دلار چه می توان کرد؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.