بیشتر تنبلی ما از این ۷ نوع است – درمان برای هر کدام
برای جلوگیری از بی تفاوتی، باید به خودتان انگیزه دهید. به عنوان مثال، یک توییت در مورد یک کتاب جالب بنویسید یا نظر خود را در مورد داستان های مختلف بنویسید. یا یک استوری پست کنید و کاملاً واضح نشان دهید که از فرم خارج شده اید و می خواهید یک چالش ماهانه را شروع کنید و از فالوورهای خود بخواهید که به آن بپیوندند و شما را تشویق کنند.