بیابان زایی سه برابر شده است/ میلیاردها خسارت به زیرساخت ها وارد شده است


به طور متوسط ​​سالانه حدود ۳۰۰ هزار هکتار بیابان زایی در کشور رخ می دهد و سالانه حدود یک میلیون هکتار به وسعت مناطق بیابانی ما اضافه می شود.

مقاله افزایش ۳ برابری بیابان زایی / خسارت میلیاردی زیرساخت های شن روان اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.