بوت کمپ پرورش نوآوران اجتماعی برگزار می شود – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد برای ارتقای مهارت در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و حمایت از اشتغال زایی و کارآفرینی، بوت کمپ هایی را در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برگزار کند. علوم. کند

در همین راستا پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی آموزش اجتماعی نوآورانه ای را برای توانمندسازی کارآفرینان، دانشجویان و دانش آموختگان مردادماه برگزار می کند.

هدف این بوت کمپ خلق ایده های نوآورانه و پیوستن با مسئولیت اجتماعی است. یکی دیگر از اهداف برگزاری بوت کمپ کمک به سازمان های مردم نهاد در حل مشکلات پیچیده سازمانی و مدیریتی خود است تا بتوانند با رویکرد کارآفرینی مشکلات خود را حل کنند و درآمدزایی داشته باشند.

موضوعات این بوت کمپ شامل نوآوری اجتماعی و کارآفرینی در عمل، کشف ایده ها و عملیاتی کردن آنها، مسائل اجتماعی در کشور، تاثیرات اجتماعی و ارزیابی آن، ارزش مشترک، طرح کسب و کار و تامین مالی و مدل های درآمدی و بازاریابی کسب و کار است. کار اجتماعی

به فارغ التحصیلان شرکت کننده در بوت کمپ نوآوری اجتماعی گواهینامه آموزش مهارت و سایر فارغ التحصیلان گواهی حضور اعطا می شود.

به گزارش مهر، بوت کمپ دوره های فشرده و سختی است که دانش و مهارت های لازم برای ورود به بازار کار را در اختیار افراد قرار می دهد و به طور معمول در رشته های مهندسی به ویژه کامپیوتر کاربرد دارد.