به نامزدهای ورودی برتر برای علوم ریاضی و تجربی / رشته تک جنسیتی مراجعه کنید
پورعباس رئیس سازمان سنجش کشور گفت: در گروه علوم ریاضی و فنی ۱۴۵ هزار و ۶۱۵ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۱۰ نفر رتبه اول را کسب کردند. ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کردند که از این تعداد ۱۰ نفر موفق به کسب رتبه های اول شدند.