بهترین واکسن کرونا برای دوز چهارم
از آنجایی که واکسن کرونا محصولی است که مورد نیاز و تقاضای زیادی دارد و باید در اسرع وقت در دسترس عموم قرار گیرد، پایداری آن تنها در ۰، ۳ و ۶ ماه پس از تولید تایید شده است. و سپس برای تزریق وارد بازار شد و طبق نتایج تا شش ماه کاملا بی خطر و موثر بوده و افراد می توانند آن را تزریق کنند.