بهترین حالت دهنده ها برای انواع مو
علیرغم اینکه چگونه از موهای خود مراقبت و برنامه ریزی می کنید، برخی آسیب ها هنوز اجتناب ناپذیر است. شستشوی مکرر، شانه کردن، سشوار کشی و حتی عوامل محیطی می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. موهای رنگ شده ضعیف تر می شوند.