برق ۸۰ خانوار پرمصرف قم قطع شد – خبرگزاری مهر خبر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی آهنین پنجه عصر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: بخش های مختلف اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی از طریق کنتورهای هوشمند. فهم و سیستم ردیابی آن را از نزدیک زیر نظر داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم تصریح کرد: حتی در حوزه داخلی نیز میزان مصرف مشترکان پرمصرف کنترل می شود و آن دسته از مشترکان داخلی که دو برابر نمونه برق مصرف می کنند، مشترکان پرمصرف محسوب می شوند.

عنوان آن: نگرانی ۸۰ مصرف کننده برق خانگی بالا با هشدارها آره توجه از طریق پیشخوان بود فهم و از راه دور قطع شد.

آهین پنجه بیان کرد: با توجه به گرمای هوای قم و با برنامه ریزی کوچک بین ۸۵ تا ۱۲۰ مگاوات مدیریت پیک بار روزانه انجام می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم بیان کرد: همکاری بخش های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی و اداری و اقتصادی. شادی ناشی از مشترکین داخلی؛ تاکنون نسبت به سال گذشته خاموشی کامل نداشته ایم.