بررسی سایت های ویژه پسماندهای صنعتی در گلستان در حال انجام است – خبرگزاری مهر ایران و جهانوی در گفتگو با خبرنگار محسن سمیعی مهر اظهار داشت: یکی از تصمیمات خوبی که شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اتخاذ کرد، ایجاد مرکز مدیریت پسماندهای صنعتی بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند، تولیدکنندگان باید خودشان آن را مدیریت کنند، اما از آنجایی که مدیریت در استان گلستان متمرکز است، لازم بود در آن حوزه برنامه ریزی شود.

وی گفت: از این تصمیم مطلع شدیم و مطالعات زیست محیطی برای این پروژه سه راهی داشلی برون گنبدکاووس در استانداری انجام شد و ۵۰ هکتار زمین برای ایجاد سایت ویژه پسماندهای صنعتی اختصاص یافت.

سامی افزود: راه دسترسی ایجاد شد و مطالعات مکان یابی انجام شد و برگه های ژئوفنس را هم خریداری کردیم اما واقعیت این بود که هنوز طرح جامع مطالعاتی وجود نداشت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان تصریح کرد: از نوع و میزان پسماندهای صنعتی استان اطلاع و آماری نداشتیم و با وجود اینکه جلساتی با سرمایه گذاران آلمانی-ایرانی برگزار کردیم، هنوز این موضوع اجرایی نشده است.

وی افزود: در حال حاضر با مشاور واحد پژوهشی دانشگاه گلستان برای انجام فرآیند نوع پسماند و غیره قراردادی منعقد شده است.

سمیعی گفت: پسماندهای صنعتی استان که خطرناک نیست و ساختار و فناوری را داریم در استان ریخته می شود و مابقی به اراک و اصفهان می رود.

وی بیان کرد: طرح پسماندهای صنعتی می تواند کاملاً اقتصادی باشد و با توجه به سیاست های وزارت کشور که به سمت پهنه بندی و پهنه بندی می رود، بتوانیم پردازش متمرکز را مدیریت کنیم.