برخی خانواده ها فرزندان خود را نوازش کرده اند/ایران جزو دو سه کشور اول دنیاست که سزارین می کند/ سقط جنین قبل از چهار ماه ممنوع است و باید مهریه پرداخت شود.


رئیس اداره جوانان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه جوان سازی جمعیت یک معضل ملی است، گفت: اگر در ایران برخی اقوام را به دلیل پیری جمعیت از دست بدهیم، وجود خواهد داشت. هیچ ملتی به نام ایران نیست.

به گزارش ایرنا، «صابر جباری فاروجی» عصر چهارشنبه در نشست تخصصی روسای شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مدیران کل حوزه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عنوان «تربیت فرزندان در نظام سلامت». “. که در معاونت بهداشت این دانشگاه انجام شد، افزود: بحث جوان سازی جمعیت بدون همدلی و هم افزایی و قانوناً منصفانه انجام نمی شود.

وی بیان کرد: یکی از چالش هایی که در حوزه ناباروری می توان به آن اشاره کرد کاهش میل به ازدواج، کم فرزندی، افزایش فاصله بین فرزندان و عدم نیاز به فرزندآوری است.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت با بیان اینکه متأسفانه برخی از خانواده ها از فرزندان خود به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند، گفت: برخی خانواده ها فرزندان را هزینه می دانند اما واقعیت این گونه نیست و فرزندان سرمایه هستند. بر اساس تحقیقات، اکثر مدیران ارشد دنیا در خانواده های پرجمعیت به دنیا آمده اند.

وی افزود: یکی دیگر از سخنان نادرست در مقوله ازدواج، ازدواج دیرهنگام به بهانه عدم بلوغ فکری، جنسی و روانی است.

جباری فاروجی تاکید کرد: یک درصد ناباروری ها ناشی از استفاده طولانی مدت از روش های پیشگیری از بارداری IUD است که می تواند منجر به ناباروری اولیه شود.

وی یادآور شد: ۱۳ روش پیشگیری از بارداری در کشور استفاده می شود اما در کشورهای دیگر از ۲ تا ۳ روش استفاده می شود و روش های پیشگیری دائمی با وسواس انجام می شود. روش های پیشگیری از بارداری در اذهان عمومی یک روش ایمن تلقی می شود، اما در واقعیت اینطور نیست.

رئیس اداره جوانان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران جزو دو سه کشور دنیاست که سزارین می کنند و بخشی از آن به مسائل فرهنگی برمی گردد.

وی گفت: سقط جنین زیر چهار ماه مشکلی در تفکر جامعه نیست. اما این کار حرام و مجازات قتل است و باید دیه داد.

جباری فاروجی گفت: بسته غذایی مادران شیرده طرح خوبی برای مناطق کم برخوردار کشور است که مادران شیرده ماهی یک بار بسته غذایی و بهداشتی دریافت می کنند.

وی در پایان گفت: تلاش می کنیم در بحث ازدواج فرآیند الکترونیکی شود. اپلیکیشنی طراحی شده است که به زوجین امکان می دهد به صورت مجازی و حضوری به دادگاه رفته و آموزش عروسی را تماشا کنند و گواهی صادر شود.