برخورد قانونی کافی با اغتشاشات در استان سمنان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی شامگاه شنبه در دیدار فرمانده انتظامی استان سمنان که به همت ستاد فرماندهی ناجای سمنان برگزار شد، اظهار داشت: سران، عاملان، ناظران، محرکان و افرادی که نقش بزرگی در این امر دارند. تعارض آن را انجام خواهد داد. کردی: در این سیستم قضایی وزن او تصمیم جدی دارد

وی با بیان اینکه هرکس در اغتشاشات حداقل و حداکثر مجرمانه را مرتکب شود، با دستگاه قضایی نیز برخورد خواهد شد، مداخله قاطع در این زمینه وظیفه دستگاه قضایی استان سمنان است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه شناسایی تمامی افراد شرکت کننده در اغتشاشات وظیفه پلیس است، گفت: ناجا باید مدارک و مستندات لازم را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد که شعب ویژه برای این امر انجام شده است. تشکیل شد. پرونده در دادگستری سمنان».

عبداللهی با بیان اینکه مردم استان سمنان خواستار برخورد جدی با عاملان اغتشاشات هستند، تصریح کرد: ماموران باید با مستندات سریع و دقیق برای رسیدگی به جرایم اغتشاشات آماده و در اختیار عدالت بگذارند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه استان سمنان نیز با دقت و سرعت به گزارش ادله و مدارک لازم عوامل موثر و دستگیرشدگان رسیدگی می کند، تاکید کرد: سلامت و امنیت شهروندان در اولویت کار دستگاه قضایی است. قدرت.