ببینید | داستان صوفی خوانی در حرم امام رضا (ع) خواندن با صدای بلند در آرامستان ممنوع است
دیروز عده ای که خود را صوفی می خواندند در حرم امام رضا (ع) شروع به تلاوت بلند کردند. تظاهرکنندگان از سرورها پرسیدند که چرا با این افراد برخورد نمی کنند. در مقابل این گمانه زنی ها، خداوند بلافاصله سراغ این افراد رفت و آنها را بیرون کرد. ممنوعیت بلندخوانی در حرم، خادمان را از این کار باز داشت.