ببینید | تشکیل جلسات برای جلوگیری از مرگ برجام
وزیر امور خارجه با نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه در وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران و نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در نشست خبری با خبرنگاران شرکت خواهند کرد. در این سفر روابط دوجانبه، برخی مسائل منطقه ای و بین المللی و همچنین وضعیت نهایی مذاکرات بدون تحریم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.