ببینید | آب پاک وزیر علوم در دست داوطلبان: آزمون ورودی حذف نمی شود
وزیر علوم در مصاحبه ای گفته است که کنکور حذف نمی شود. ما تعداد زیادی نامزد با عملکرد بالا داریم که برای مناطق پرطرفدار درخواست می دهند. وقتی شکل های آموزشی همه آنها یکی باشد چاره ای جز شرکت در آزمون ورودی نیست. البته ممکن است روش تست دسترسی تغییر کند. / رادیو