باقری با مورا آشنا شد
مذاکره کنندگان ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده مذاکرات برای احیای برجام و بازگشت به توافق ۲۰۱۵ را پس از پنج ماه متوالی در وین از سر گرفتند. این دور از مذاکرات تاکنون بدون حضور نمایندگان سه کشور اروپایی و چین و روسیه انجام شده است.