باغ ملک در خوزستان پس از سیل (عکس)
پدیده موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داده و حداقل دو نفر در این استان جان خود را از دست داده اند. در شهرستان باغملک آب وارد برخی منازل روستایی و شهری شده و مزارع کشاورزی به شدت آسیب دیده است. به همین ترتیب راه ارتباطی چند شهر نیز قطع شده است.