بازگشت لنج قایقرانی به آب های خلیج فارس پس از ۷۰ سال؛ او با استفاده از تجهیزات به جا مانده از کشتی افسانه ای آنجلیکا/بم ایران بادبان ها را دوباره بالا برد (فیلم)
این بارج مسیر طولانی را در بالا بردن بادبان در خلیج فارس پیموده است. احتمالاً بیش از صد سال قدمت دارد و به اندازه صدای بوم یا دستگاه های صوتی نیست. این کشتی از چوب ساج هندی ساخته شده بود و احتمالا زمانی در همان بندر کنگو دریانوردی می کرد، اما تا به امروز مدت زیادی بود که بادبانی ندیده بود.