بازار مخفی وام بانکی/ تسهیلات اجاره چیست؟


یک کارشناس بانکی در خصوص وام های بانکی گفت: بانک های القاعده برای پرداخت تسهیلات به حساب مردم نگاه می کنند، برخی از افرادی که کسب و کار دارند و حقوق بالایی می پردازند، بانک ها تقریبا به این مشاغل وام های کلان می پردازند، بنابراین نباید این کار را انجام دهند. پنهان است که برخی از بانک ها تسهیلات کلان را به کسانی که اعتبار خوبی دارند پرداخت می کنند و می توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند.

داستان بازار وام مخفی بانکی / تسهیلات اجاره چیست؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.