این مقام مسئول اعلام کرد: فرودگاه مشهد از ابتدا گواهینامه فرودگاهی نداشت/ هواپیماها نباید در گرما با اکثر مسافران و بار پرواز کنند.
مقام آگاه: باید توجه داشته باشیم که علت ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد تنها عامل باند فرودگاه نبوده و این سازمان چندین عامل و رویداد را بررسی کرده است و اتفاقات زنجیره ای از عوامل است و نمی تواند. یک عامل باشد