ایسنا: تکذیب قطعی سراسری اینترنت
ساعاتی پیش خبری بدون منبع مبنی بر قطعی سراسری اینترنت از عصر امروز در فضای مجازی منتشر شد که رصد ایسنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حکایت از این دارد. درست نیست و وزیر ارتباطات چنین مطلبی را بیان می کند و فناوری اطلاعات بیان نمی شود.