ایرنا: پیوستن به اسکوچیچ لزوما به معنای حضور در جام جهانی نیست
باید دید تا ۴۴ روز دیگر و پس از انتخابات فدراسیون فوتبال، رئیس جدید چه تصمیمی برای صندلی تیم ملی خواهد گرفت. به نوعی نقش دراگان اسکوچیچ در آن روز مشخص می شود و اقامت امروز یک اقامت موقت است و به معنای حضور او و کادرش در جام جهانی نیست.