ایران حمله به سفارت روسیه در کابل را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با دولت روسیه و خانواده دو تن از اعضای سفارت این کشور در کابل و همچنین خانواده سایر قربانیان افغان این حمله تروریستی، از مقامات افغانستان خواست تا بگیرشون. اقدامات جدی تر برای تضمین امنیت سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک افغانستان انجام شود