اگر اروپا گزینه تعامل و همکاری را انتخاب کند، می تواند انتظار واکنش مثبت ایران را داشته باشد


وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با معاون وزیر امور خارجه لهستان گفت: ایران از نقش سازنده لهستان برای صلح و ثبات در عرصه بین المللی حمایت می کند.

به گزارش ایرنا، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان روز یکشنبه سمت معاونت امور خارجه لهستان را بر عهده گرفت.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به توانمندی های سیاسی و اقتصادی لهستان و جایگاه این کشور در اتحادیه اروپا تصریح کرد: ایران از نقش سازنده لهستان برای صلح و ثبات پایدار در عرصه بین المللی حمایت می کند.

باقری با اشاره به نقش ثبات و امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه تاکید کرد: در هر زمینه ای اگر اروپا گزینه تعامل و همکاری را انتخاب کند می تواند انتظار پاسخ مثبت از جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش ایران برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه در اروپا، گفت: منافع ملت‌های اروپایی ایجاب می‌کند که میز مذاکره بیش از هر گزینه دیگری برای حل مناقشه در دسترس باشد.

پاول یابولنسکی معاون وزیر امور خارجه لهستان نیز در چارچوب نشست رایزنی سیاسی در دیدار با معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله جنگ اوکراین را مورد بررسی قرار داد. بین ایران و لهستان.