اولین حکم پرونده متروپل در دادگاه تجدیدنظر تایید شد


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان درباره وضعیت قطعی رای دادگاه تجدیدنظر در پرونده متروپل آبادان با بیان این مطلب گفت: صادر شد. بود. تأیید شد و معترضان و تجدیدنظر خواهان هیچ اعتراض مؤثری که موجب نقض این فرمان شود، ارائه نکردند.

وی افزود: حکم این پرونده به زودی برای اجرای احکام کیفری ارسال می شود.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان بیان کرد: این پرونده به صورت منحصر به فرد رسیدگی شد و هزینه دادرسی در مرحله بدوی ۱۲۰۰ میلیون تومان و در مرحله تجدیدنظر یک میلیون و ۱۷۰ میلیون تومان بود که مبلغ آن بود. خانواده قربانیان حادثه ساختمان متروپل آبادا پیدا نشدند.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید