انتقاد فعالان میراث فرهنگی خوزستان در سفرهای اختیاری وزیر میراث
پسر خوزستانی نباید به کارون بیورمغ بیاید، بلکه باید با دلواپسان کارون و در دیداری حضوری مقابله کند. فراموش نکنیم که یکی از شعارها و فرمایشات مقام معظم رهبری تمرکز بر شرکت های دانش بنیان از جمله شرکت های با محوریت گردشگری است و به نظر می رسد وزیر در این زمینه ملاحظات لازم را نداشته است.