انتقاد شدید از خبرگزاری دولتی برای لغو کنسرت اهواز/ چرا وزارت ارشاد مجوز وزارت تامین را لغو کرد؟
«وقتی شورای تامین به حساسیت زیاد آیت‌الله رئیسی برای مخالفت با مجوز و قوانین وزارت ارشاد واقف است، پس چگونه حاضر است وارد یک آشفتگی تک‌بعدی شود و تقریباً کل کشور مشغول برگزاری کنسرت است. و تورهای موسیقی این روزها، شهر فرهنگی را از دیدن کنسرت محروم می کند؟