انتخاب سرمربی تیم ملی روز یکشنبه مشخص می شود
احسان اصولی: فردا صبح (یکشنبه) جلسه دیگری داریم و توضیحات اعضای کمیته فنی را خواهیم شنید. پس از آن به نتیجه می رسیم. امیدوارم فردا به نتیجه برسیم. بعد از جلسه پاسخگو هستم و نتایج جلسه هیئت مدیره را گزارش خواهم کرد. ابتدا باید تصمیم بگیریم که سرمربی فدراسیون را عوض کنیم یا خیر.